Eğitimler

Şirketlerin çalıştığı piyasa, kanuni gereklilikleri, kültürleri ve amaçları da göz önüne alınarak kendilerine özel hazırlanan eğitimler, şirketin istediği lokasyonda, şirketin uygun gördüğü katılımcı sayısıyla gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca vakıfların, ticaret odalarının ve benzeri kurumların üyelerine özel planlanacak eğitimler de, istenen lokasyonda ve istenen sıklıkta gerçekleştirilmektedir.

En sık gerçekleştirilen eğitim başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Suistimal Farkındalık Eğitimi

AMAÇ: Dünya çapında yapılan pek çok araştırma, şirketlerin yıllık gelirlerinin %5 ila %7’sini suistimal nedeniyle kaybettiğini ortaya koymaktadır.

Devamı İçin

  • İş Etiği ve Davranış Kuralları Eğitimi

AMAÇ: Şirketlerin suistimalle mücadele etmek için kullandıkları en önemli önleyici silahlar uygun bir etik kültürün ve şirkete özel yazılmış ve etkin iletişimi sağlanmış bir Şirket Davranış Kuralları / Etik Kod’un oluşturulmasıdır.

Devamı İçin

  • Temel Soruşturma Teknikleri Eğitimi

AMAÇ: Başına suistimal geldiğinden şüphelenen ya da suistimal bildirimi yapılan şirketlerin yöneticileri, kimi zaman bu şüpheleri araştırmak için profesyonellerden yardım alır, kimi zamansa kendi ekipleriyle profesyonel suistimal soruşturmacılarından oluşan bir ekibin konuyla ilgilenmesini tercih ederler.

Devamı İçin

  • Mali Tablo Suistimalleri Eğitimi

AMAÇ: Suistimalin pek çok çeşidinden en az görülen, ama etkisi en sarsıcı olanı Mali Tablo Suistimalleridir. Enron vakası, tüm dünyayı sarsan etkileriyle bunun en iyi örneğidir.

Devamı İçin

  • Rüşvet ve Yolsuzluk Karşıtı Politikalar Eğitimi

AMAÇ: Özellikle geçtiğimiz 30-40 yıl, tüm dünyanın yolsuzluk ve rüşvetle artan bir ivmeyle savaştığı ve milletlerin refahının düşmanı olan bu iki sorun karşıtı yasalar çıkardığı bir dönem oldu.

Devamı İçin

 

 

Bir Cevap Yazın

Genel

For the bulkier items, we would do an online shop

Celine Replica handbags The openings in the memorial, the cut outs, they allow light to come through. It is for celine box …

Genel

Celine Cheap The 2017 Biennale is curated by

what’s the creepiest thing you’ve ever experienced Related Site cheap replica handbags Goyard replica messenger …

Genel

We started searching on the internet for bed and

Celine Bags Replica Utilise your shrubs while you can most certainly use your shrubs just for a beautiful garden display, …