Hizmetler

Yönetim Kurulu Danışmanlığı

Etkin bir Yönetim Kurulu’nun, şirketin denetim mekanizmalarını oluşturmak ve gözlemlemek, şirket stratejilerinin oluşmasına öncülük etmek, risklerin belirlenmesini sağlayıp onları yönetmek gibi önemli sorumlulukları olduğu açıktır. Özellikle yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği yeniliklerle şirketler; daha etkin, daha donanımlı, daha tedbirli ve daha profesyonel üyelerin de dâhil olduğu Yönetim Kurulları oluşturma ihtiyacı hissetmeye başladılar…

Devamı İçin

İç Kontrol Sistemlerinin Kurulması ve İyileştirilmesi

Bir şirketin en önemli hedefi; kısıtlı kaynaklarla mümkün olan en verimli sonuçların alınması ve şirketin varlığının, performansın sürekli artırılarak sürdürülmesidir. Bunun için de her şirket kendisine bir vizyon ve misyon belirler ve onların ışığında günlük işleyişini tasarlar….

Devamı İçin

İç Denetim Hizmetleri

İç denetim, artık ülkemizde de “şirket polisliği” olarak değil, süreçlerin içine entegre olmuş, şirketlerin işleyişini anlamış ve o işleyişin iyileştirilmesi için danışmanlık yapan bir konumda algılanmaktadır.Bu sayede, etkin bir iç denetime sahip Yönetim Kurulları, risklerinin farkında…

Devamı İçin

Kurumsal Yönetim Durum Değerlendirmesi

Kurumsal Yönetim İlkeleri, ülkemizde SPK’nın, uluslar arası platformda da OECD’nin yayınladığı ve  birbirine Kurumsal Yönetim İlkeleri, ülkemizde SPK’nın, uluslar arası platformda da OECD’nin yayınladığı ve birbirine çok benzer gerekliliklerle, aslında bugününde başarılı olmak ve kendisini geleceğe taşımak isteyen şirketlerin uygulamaları gereken ilkelerin bütünüdür. Kurumsal Yönetim ile ilgili konulara, yeni Türk Ticaret Kanunu’nda değinilmekte olsa da, yasal temelde bakıldığında, ülkemizde bu ilkelerin tamamına uymakla, sadece halka açık şirketler sorumludur.
Devamı İçin 
Suistimal Önleme Sistemleri

Uluslararası Suistimal Soruşturmacıları Derneği (ACFE)’nin her yıl gerçekleştirdiği bir araştırma, şirketlerin, gelirlerinin %5 ila %7’sini suistimaller nedeniyle kaybettiğini göstermektedir. Şirketlerin, gelirlerini en az %5 artıracak bir uygulamaya gönüllü olmaması düşünülemez…

Devamı İçin

Şirket Davranış Kuralları

Hemen hemen tüm şirketlerin, duvarlarında asılı, hatta çalışanlarına kitapçık olarak dağıtılmış Şirket Davranış Kuralları vardır. Ancak bu kuralların, şirketin günlük çalışma sistemine ve kültürüne uygun, sürekli kendini yenileyen ve çalışanların benimseyebilecekleri kurallar olmaları önemlidir. Diğer şirketlerin davranış kurallarından parçaların birleştirilmesiyle oluşturulan davranış kuralları…

Devamı İçin

Sözleşme Uyum Hizmetleri

Şirketler, imzaladıkları sözleşmelerin çoğunlukla karışık ve takibi zor gerekliliklerine uyulup uyulmadığını takip etmekte zayıf kaldıklarında, kimi zaman önemli avantajlarını kullanamaz, kimi zamansa beklemedikleri cezai şartlarla karşılaşırlar….

Devamı İçin

Suistimal Soruşturmaları

Önleyici faaliyetlerle suistimal riskini önemli ölçüde azaltmak mümkünse de, insan yaratıcılığının sonsuz olduğu düşünüldüğünde, tüm suistimalleri engellemenin fayda/maliyet analizi doğrultusunda mümkün olmadığı ortaya çıkar. Bu durumda, suistimal şüphelerinin doğru bir metotla…

Devamı İçin

Tahkim ve Uyuşmazlık Danışmanlığı

Şirketler arası uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda, uzun süren mahkeme süreçleri yerine tahkime ya da bağımsız danışmanlara başvurulması gün geçtikçe daha sık karşılaşılan bir yöntem olarak karşımızı çıkmaktadır. Gerek yerli şirketler, gerekse yerli şirketlerle yabancı…

Devamı İçin

Yabancı Yatırımcıya Hazırlık

Türkiye’deki şirketlere yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıların ilk baktığı verilerden biri, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin her yıl açıkladığı Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Türkiye’nin yeridir. Ne yazık ki ülkemiz, 2014 yılında açıklanan endekste, önceki yıllara göre…

Devamı İçin

Eğitimler

Şirketlerin çalıştığı piyasa, kanuni gereklilikleri, çalıştıkları piyasalar da göz önüne alınarak kendilerine özel hazırlanan eğitimler, şirketin istediği lokasyonda, şirketin uygun gördüğü katılımcı sayısıyla gerçekleştirilmektedir….

Devamı İçin

6.000 YILLIK KÂBUS

Yolsuzluk ve suistimal M.Ö. 4.000 yılından bu yana insanoğlunun gündeminde olan kavramlar ve bu işin sadece bizim bildiğimiz, …

3 Puan / 2 Sıra

Konunun ilgilileri tarafından heyecanla beklenen Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Yolsuzluk Algı Endeksi – …

Kurumsal Yönetim Durum Değerlendirmesi

Kurumsal Yönetim İlkeleri, ülkemizde SPK’nın, uluslar arası platformda da OECD’nin yayınladığı ve  birbirine …