Mali Tablo Suistimalleri Eğitimi

AMAÇ: Suistimalin pek çok çeşidinden en az görülen, ama etkisi en sarsıcı olanı Mali Tablo Suistimalleridir. Enron vakası, tüm dünyayı sarsan etkileriyle bunun en iyi örneğidir. Eğitimin amacı, katılımcılara bu suistimal çeşidinin nasıl gerçekleştirildiğine ve nasıl ortaya çıkarılabileceğine dair fikir vermektir.

HEDEF KİTLE: Şirketlerin:

-Muhasebe ve finans bölümü çalışanları,

-İç kontrol bölümü çalışanları,

-İç denetim bölümü çalışanları,

-Uyum bölüm çalışanları,

-Tüm bölüm yöneticileri.

 

KONULAR:

-Suistimal nedir?

-Suistimal çeşitleri nelerdir?

-Mali Tablo Suistimalleri nedir?

-Suistimalin şirketlere ve çalışanlara etkileri nelerdir?

-Mali tablolara ve finansal analizlere kısa bakış

-Mali tablo kalemlerinde suistimal nasıl gerçekleştirilir?

-Her bir mali tablo kaleminde gerçekleştirilecek suistimaller nasıl ortaya çıkarılır?

-Suistimal risk yönetimi nasıl gerçekleştirilir?

-Örnek vaka çalışması

 

EĞİTİM SÜRESİ: 6 saat

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6.000 YILLIK KÂBUS

Yolsuzluk ve suistimal M.Ö. 4.000 yılından bu yana insanoğlunun gündeminde olan kavramlar ve bu işin sadece bizim bildiğimiz, …

3 Puan / 2 Sıra

Konunun ilgilileri tarafından heyecanla beklenen Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Yolsuzluk Algı Endeksi – …

Kurumsal Yönetim Durum Değerlendirmesi

Kurumsal Yönetim İlkeleri, ülkemizde SPK’nın, uluslar arası platformda da OECD’nin yayınladığı ve  birbirine …