Mali Tablo Suistimalleri Eğitimi

AMAÇ: Suistimalin pek çok çeşidinden en az görülen, ama etkisi en sarsıcı olanı Mali Tablo Suistimalleridir. Enron vakası, tüm dünyayı sarsan etkileriyle bunun en iyi örneğidir. Eğitimin amacı, katılımcılara bu suistimal çeşidinin nasıl gerçekleştirildiğine ve nasıl ortaya çıkarılabileceğine dair fikir vermektir.

HEDEF KİTLE: Şirketlerin:

-Muhasebe ve finans bölümü çalışanları,

-İç kontrol bölümü çalışanları,

-İç denetim bölümü çalışanları,

-Uyum bölüm çalışanları,

-Tüm bölüm yöneticileri.

 

KONULAR:

-Suistimal nedir?

-Suistimal çeşitleri nelerdir?

-Mali Tablo Suistimalleri nedir?

-Suistimalin şirketlere ve çalışanlara etkileri nelerdir?

-Mali tablolara ve finansal analizlere kısa bakış

-Mali tablo kalemlerinde suistimal nasıl gerçekleştirilir?

-Her bir mali tablo kaleminde gerçekleştirilecek suistimaller nasıl ortaya çıkarılır?

-Suistimal risk yönetimi nasıl gerçekleştirilir?

-Örnek vaka çalışması

 

EĞİTİM SÜRESİ: 6 saat

 

Bir Cevap Yazın

Genel

For the bulkier items, we would do an online shop

Celine Replica handbags The openings in the memorial, the cut outs, they allow light to come through. It is for celine box …

Genel

Celine Cheap The 2017 Biennale is curated by

what’s the creepiest thing you’ve ever experienced Related Site cheap replica handbags Goyard replica messenger …

Genel

We started searching on the internet for bed and

Celine Bags Replica Utilise your shrubs while you can most certainly use your shrubs just for a beautiful garden display, …