Yönetim Kurulu Danışmanlığı

Etkin bir Yönetim Kurulu’nun, şirketin denetim mekanizmalarını oluşturmak ve gözlemlemek, şirket stratejilerinin oluşmasına öncülük etmek, risklerin belirlenmesini sağlayıp onları yönetmek gibi önemli sorumlulukları olduğu açıktır. Özellikle yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği yeniliklerle şirketler; daha etkin, daha donanımlı, daha tedbirli ve daha profesyonel üyelerin de dâhil olduğu Yönetim Kurulları oluşturma ihtiyacı hissetmeye başladılar. Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği zorunluluklara tabi olmayan şirketler bile, Kurumsal Yönetim ihtiyaçları nedeniyle, 1/3 oranında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’ne yer verme ihtiyacı hissetmektedirler. Böylece şirketler, faaliyetlerini uluslararası standartlarda sürdürebilme, şeffaflık, eşitlik, hesap verebilirlik ve sorumluluk konularında, benzerlerinden birkaç adım önde olma şansı elde edebilmektedirler.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi kim olmalıdır?

Şirketin icrasıyla bağlantısız, önceden de olsa şirkette ya da kardeş şirketlerde yöneticilik yapmamış, şirket hissedarlarından ya da onların ailelerinden olmayan; özellikle risk, strateji, denetim ve yönetim konularında profesyonel bir geçmişe sahip, objektifliği, bağımsızlığı ve günlük işleyişin dışında olması sebebiyle Yönetim Kurulu’na farklı bir bakış açısı getirebilecek biri olmalıdır. Yalnızca Yönetim Kurulu toplantılarına gelmekle yetinmemeli, yıllık en az 200 saatini o şirket için harcamalı; çalışanlarla iletişim kurmalı, operasyonları gözlemlemeli ve şirketin çalıştığı piyasa ve coğrafyaları takip etmelidir. Kurumsal Yönetim İlkeleri, halka açık şirketlerin en az bir Yönetim Kurulu üyesinin kadın olması şartını da getirmiştir.

 

Son yapılan araştırmalar, ABD’deki en zengin 500 şirketin %99’unda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri bulunduğunu göstermiştir. Yerel ve uluslararası pek çok şirketin Yönetim Kurulları için gerçekleştirdiğimiz projeler ve hazırlamış olduğumuz raporların ışığında, gerek Yönetim Kurulu Danışmanlığı, gerekse Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği konusunda fayda sağlayabileceğimize güvenimiz tamdır.

Genel

For the bulkier items, we would do an online shop

Celine Replica handbags The openings in the memorial, the cut outs, they allow light to come through. It is for celine box …

Genel

Celine Cheap The 2017 Biennale is curated by

what’s the creepiest thing you’ve ever experienced Related Site cheap replica handbags Goyard replica messenger …

Genel

We started searching on the internet for bed and

Celine Bags Replica Utilise your shrubs while you can most certainly use your shrubs just for a beautiful garden display, …