Şirket Davranış Kuralları

Hemen hemen tüm şirketlerin, duvarlarında asılı, hatta çalışanlarına kitapçık olarak dağıtılmış Şirket Davranış Kuralları vardır. Ancak bu kuralların, şirketin günlük çalışma sistemine ve kültürüne uygun, sürekli kendini yenileyen ve çalışanların benimseyebilecekleri kurallar olmaları önemlidir. Diğer şirketlerin davranış kurallarından parçaların birleştirilmesiyle oluşturulan davranış kuralları, çoğunlukla çekmecelerde tozlanmaya ve günlük yaşama entegre olamamaya mahkûmdur.

Gerçekten suistimal önleyici bir kültür yaratmak konusunda işe yarayacak Davranış Kuralları’nın, aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir:

  • Şirket çalışanlarının da görüşleri alınarak oluşturulması,
  • Şirket yönetiminin kuralları kayıtsız şartsız desteklemesi,
  • Şirketin günlük işleyişini zorlaştırmaması,
  • Şirketin tabi olduğu kanun ve düzenlemelerin gereklerini de içeriyor olması,
  • Gerekli eğitimlerle ve tartışma platformlarıyla pekiştirilmesi,
  • Gerektiğinde değiştirilebilen, yaşayan bir doküman olması,
  • Belli periyotlarda, çalışılan piyasadaki, iş yapılan coğrafyalardaki, kanun ve düzenlemelerdeki değişikliklere göre güncellenmesi.
Etik ve İtibar Derneği’nin 2015 yılında Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin orta ve üst düzey yöneticileri arasında gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, Davranış Kuralları’na sahip şirketlerin %86’sı yasal sorumluluklarını, %84’ü insan haklarıyla ilgili sorumluluklarını, %77’si çevreye karşı sorumluluklarını, %74’ü sosyal sorumluluklarını yerine getirir.

Pek çok şirketin Davranış Kuralları’nın yazılması ya da güncellenmesi projelerinde yer almış olan GRR Danışmanlık, şirketlere özel ve etkili davranış kurallarının oluşturulmasında destek olmaktadır.

Yine aynı araştırmaya göre, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin yöneticilerinin %91’i iş etiğine uymanın çalışan bağlılığını artıracağını, %88’i uzun vadede kârlılığı artıracağını, %75’i rekabet gücünü artıracağını düşünmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel

For the bulkier items, we would do an online shop

Celine Replica handbags The openings in the memorial, the cut outs, they allow light to come through. It is for celine box …

Genel

Celine Cheap The 2017 Biennale is curated by

what’s the creepiest thing you’ve ever experienced Related Site cheap replica handbags Goyard replica messenger …

Genel

We started searching on the internet for bed and

Celine Bags Replica Utilise your shrubs while you can most certainly use your shrubs just for a beautiful garden display, …