İç Kontrol Sistemlerinin Kurulması ve İyileştirilmesi

Bir şirketin en önemli hedefi; kısıtlı kaynaklarla mümkün olan en verimli sonuçların alınması ve şirketin varlığının, performansın sürekli artırılarak sürdürülmesidir. Bunun için de her şirket kendisine bir vizyon ve misyon belirler ve onların ışığında günlük işleyişini tasarlar.
Şirketlerin hedeflerine ulaşırken ve misyonlarını gerçekleştirirken kullanacakları; risklerden, belirsizliklerden en uzak ve en verimli yol; kendilerine makul güvence sağlayacak özel bir iç kontrol sistemi kurulmasıdır. Bu sistemler, şirketin hem bugünü, hem de yarını için kararlar alınırken yönetimin elindeki en önemli araçlardan biri haline gelir ve günlük işleyişin içine entegre edilir. Bu sayede gerek yönetim kurulları, gerek bölüm yöneticileri, verimlilikten uzaklaşıldığında ya da suistimal de dâhil olmak üzere varlıklarını tehdit edecek risklerle karşılaşıldığında haberdar olurlar.Şirketin üretim, satın alma, satış, muhasebe, insan kaynakları gibi süreçleri, süreç sahiplerinin de dâhil olduğu ekipler tarafından gözden geçirilir ve şirketin çalıştığı piyasaya, coğrafi alana, tabi olduğu regülasyonlara, müşteri profiline, yönetim felsefesine, kurum kültürüne, hedeflerine uygun kontroller dizayn edilmek suretiyle, riskleri yönetilebilir hale getirilir.

İç kontrol sistemleri, günlük işleyişe getirilecek bir yük değil, beklenmeyen olaylar ortaya çıktığında kayıpları en aza indirecek, fırsatların değerlendirilmesini sağlayacak ve verimliliği artıracak bir yönetim aracıdır.

Her şirket ve her süreç için kullanılacak metodoloji farklı olsa da, iç kontrol sisteminin kurulması, çoğunlukla aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

  • Şirketin, piyasasının, tabi olduğu regülasyonların, iş yapılan coğrafyaların anlaşılması,
  • Şirket yönetimiyle, projenin hedefleri üzerinde mutabakata varılması,
  • Süreç sahipleriyle görüşmeler yapılarak, normal işleyişinin ve mevcut iç kontrol sisteminin anlaşılması,
  • Yazılı ve sözlü politika ve prosedürler incelenerek günlük işleyişle uyumlarının kontrol edilmesi,
  • Süreçlerdeki risklerin belirlenmesi,
  • Bu süreçlere uygun kontroller tanımlanması ya da mevcut kontrollerin değerlendirilerek, gerekirse iyileştirilmesi.

bigstock-Shady-image-of-a-business-team-48625103

Farklı sektörlerde gerçekleştirilmiş yüzlerce projenin getirdiği deneyimle, iç kontrol sistemlerinin kurulması, iyileştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında etkin çözümler sunmaktayız.

 

Genel

For the bulkier items, we would do an online shop

Celine Replica handbags The openings in the memorial, the cut outs, they allow light to come through. It is for celine box …

Genel

Celine Cheap The 2017 Biennale is curated by

what’s the creepiest thing you’ve ever experienced Related Site cheap replica handbags Goyard replica messenger …

Genel

We started searching on the internet for bed and

Celine Bags Replica Utilise your shrubs while you can most certainly use your shrubs just for a beautiful garden display, …