Suistimal Soruşturmaları

Önleyici faaliyetlerle suistimal riskini önemli ölçüde azaltmak mümkünse de, insan yaratıcılığının sonsuz olduğu düşünüldüğünde, tüm suistimalleri engellemenin fayda/maliyet analizi doğrultusunda mümkün olmadığı ortaya çıkar. Bu durumda, suistimal şüphelerinin doğru bir metotla soruşturulabilmesi, hem ilgili kişilerin ortaya çıkarılmasında, hem de zararın tazmini ihtimalini artırmakta önemli yer tutmaktadır. Ehil olmayan kişilerce gerçekleştirilen soruşturmalar, şirketlere finansal kayıplar, çalışanların motivasyonunun bozulması ve şirket saygınlığına zarar gelmesi gibi yollarla geri dönebilir.

Türkiye’nin ilk CFE (Uluslararası Suistimal Soruşturmacısı) unvanına sahip soruşturmacılarından biri olarak yurt içinde ve yurt dışında hemen hemen tüm sektörlerde gerçekleştirdiğimiz suistimal soruşturmaları, şirketlere ve yasal danışmanlarına gerek soruşturma sırasında, gerek mahkemeye hazırlık aşamasında, gerekse mahkeme aşamasında gerekli tüm desteği verebileceğimiz alt yapıyı sağlamış bulunmaktadır.