İç Denetim Hizmetleri

İç denetim, artık ülkemizde de “şirket polisliği” olarak değil, süreçlerin içine entegre olmuş, şirketlerin işleyişini anlamış ve o işleyişin iyileştirilmesi için danışmanlık yapan bir konumda algılanmaktadır.

Bu sayede, etkin bir iç denetime sahip Yönetim Kurulları, risklerinin farkında, onları önlemenin yollarını doğru kanallardan öğrenmiş ve bu sayede şirketlerinin performanslarını artırmaya odaklanmış olarak çalışabilmektedirler.

İç denetim, şirketlerin içinde konumlanmış bir ekiple gerçekleştirilebileceği gibi, şirket yönetiminin onayladığı bir plan doğrultusunda düzenli olarak şirkete gelip denetim işlevini yerine getirecek bir ekip tarafından da gerçekleştirilebilir.

Öncelikle yapılması gereken, şirketin iç denetimden beklentisini belirlemek ve bu beklentiye uygun bir yol seçmektir.

Gerek bu yolun seçiminde, gerek iç denetim ekibinin kurulmasında, gerek iç denetimlerin bir “dış kaynak” olarak gerçekleştirilmesinde, 15 yılı aşan tecrübesiyle GRR Danışmanlık, en etkin araçları ve en etkili sonuçları belirlemek ve uygulamak konusunda hizmet sunmaya hazırdır.

İç Denetim Hangi Alanlarda Destek Olur ?

  • Süreçlerin iyileştirilmesi
  • İşin geliştirilmesi
  • Verimliliğin artırılması
  • Maliyetlerin azaltılması
  • Risklerin yönetilmesi
  • Fırsatların yakalanması
  • Beklenmedik olayların karşılanması